Innkalling til årsmøte i Spydeberg fotball, torsdag 7.3.2019 kl 2000 på klubbhuset.

Velkommen til årsmøte i Spydeberg fotball. Alle som er engasjert i Spydeberg fotball er velkommen.

Saksliste og saksdokumenter for årsmøtet

Sted:Klubbhuset Stadion
Dato og tidspunkt:Torsdag, 07.03.2019 - kl 20:00

Saksliste

Sak 1 - Godkjenne de stemmeberettigede.
Sak 2 - Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
Sak 3 - Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
Sak 4 - Behandle fotballgruppas årsberetning, herunder eventuelle lagsårsberetninger.
Sak 5 - Behandle fotballgruppas regnskap
Sak 6 - Behandle forslag og saker.
Sak 7 - Fastsette treningskontingenter
Sak 8 - Vedta fotballgruppas budsjett

Sak 9 - Gi styret fullmakt til å utrede samarbeid med andre klubber.
Sak 10 - Foreta valg v/ Valgkomiteen

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styre innen mandag 25.02.19.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift