Spydeberg IL

Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget er lagets høyeste organ mellom hovedstyremøtene og består av leder, nestleder samt de tre direkte valgte styremedlemmene(kasserer, sekretær, styremedlem), som handler på vegne av, og etter fullmakt fra hovedstyret. Arbeidsutvalget har møter etter behov. Det føres protokoll fra møtene i arbeidsutvalget som sendes hovedstyret. Arbeidsutvalget skal fremme forslag til hovedstyret. Gjøre vedtak i saker som ikke behandles av hovedstyret eller årsmøtet. Ha spesielt fokus på økonomiutviklingen i SIL og grupper. Ha ansvar for, og godkjenne avtaler med sponsorer og samarbeidspartnere. Ha ansvaret for kontakt med offentlige myndigheter, idrettens organisasjoner, mediene etc. Iverksette vedtatte tiltak mot grupper som ikke oppfyller idrettslagets lover, regler og rutiner.

Leder:

Truls Lundmo

E-post: leder@spydebergil.no

Nestleder:

Andreas Slette

E-post: andrsl@online.no

Sekretær:

Tonje Hendnes Baggetorp

E-post: tonje.hendnes@gmail.com

Kasserer:

Odd Vidar Tomter

E-post: odd.vidar.tomter@online.no

Styremedlem:


Varamedlem:


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift